فرم الف

پشتیبانی نرم افزار فرم الف سربداران

فهرست

ویدئو آموزش کار با نرم افزار فرم الف سربداران - باید ها و نبایدها و نحوه کار کردن با برنامه
معرفی نرم افزار فرم الف سربداران
تغییر نوبت اول به دوم و شهریور
نحوه کپی شاخص های ثبت شده یک دانش آموز برای دانش آموزان دیگر
نحوه کپی شاخص های همه ثبت شده یک دانش آموز برای دانش آموزان دیگر
تغییر مشخصات مدیر، معاون و معلم
بروزرسانی نسخه مدیر
بروزرسانی نسخه معلم
وب سایت رسمی نرم افزار فرم الف سربداران
کانال تلگرام نرم افزار فرم الف سربداران
نرم افزار سربداران بعضی از دانش آموزان توصیفی را نمایش نمی دهد
با ارسال به توصیفی نمرات نوبت اول پاک میشه


ویدئو آموزش کار با نرم افزار فرم الف سربداران - باید ها و نبایدها و نحوه کار کردن با برنامه   فرم الف - آموزش

معرفی نرم افزار فرم الف سربداران   فرم الف - آموزشتغییر نوبت اول به دوم و شهریور   فرم الف - آموزش

فرم الف - تغییر نوبت

برای تغییر نوبت مانند تصویر فوق از منوی امکانات گزینه تغییر نوبت را انتخاب نماییدنحوه کپی شاخص های ثبت شده یک دانش آموز برای دانش آموزان دیگر   فرم الف - آموزشنحوه کپی شاخص های همه ثبت شده یک دانش آموز برای دانش آموزان دیگر   فرم الف - آموزش

فرم الف - کپی همه دروس

درصورتیکه تمایل دارید شاخص و توصیف همه دروس یک دانش آموز را برای دانش آموزان دیگر کپی نمایید تمامی مراحل مانند فیلم آموزشی قبلی است با این تفاوت که گزینه ذخیره همه دروس انتخاب می کنیمتغییر مشخصات مدیر، معاون و معلم   فرم الف - آموزش

فرم الف - کپی همه دروس

برای تصحیح نام و نام خانوادگی پرسنل از منوی امکانات گزینه تغییر مشخصات پرسنل را انتخاب نماییدبروزرسانی نسخه مدیر   فرم الف - آموزش

فرم الف - بروزرسانی نسخه مدیر

برای بروزرسانی باید به اینترنت متصل باشید. و با بروزرسانی برنامه شما به آخرین نسخه موجود تبدیل می شود.بروزرسانی نسخه معلم   فرم الف - آموزش

فرم الف - بروزرسانی نسخه معلم

برای بروزرسانی باید به اینترنت متصل باشید. و با بروزرسانی برنامه شما به آخرین نسخه موجود تبدیل می شود.وب سایت رسمی نرم افزار فرم الف سربداران   فرم الف - آموزش

http://formealef.irکانال تلگرام نرم افزار فرم الف سربداران   فرم الف - آموزش

https://t.me/joinchat/AAAAAEi2Dq3DZ2kxXPpLEwنرم افزار سربداران بعضی از دانش آموزان توصیفی را نمایش نمی دهد   فرم الف - آموزش

در پاسخ به سوال همکاری که گفته بود در هنگام اجرای نرم افزار سربداران بعضی از دانش آموزان توصیفی را نمایش نمی دهد بعنوان مثال دانش آموزان کلاس101 در سیستم توصیفی 30 نفر هستند ولی در نرم افزار سربدارن 28 نفر را نشان می دهد برای رفع این مشکل ابتدا بایستی دانش آموزان مورد نظر را که نمایش نمی دهد را مشخص کنیم و سپس در گزینه سازماندهی و ثبت نام (قسمت تشکیل پرونده و مشخصات دانش آموزان ) می بینیم که این دانش آموزان درست کلاس بندی نشده اند و مشخصه کلاس درس(عدد 6 رقمی دریافتی از سناد) ندارند .برای رفع این مشکل ابتدا از منوی (مشاهده افراد ثبت نام شده و ابطال ثبت نام )دانش آموز را لغو کنید و مجددا از منوی (ثبت نام و تعیین کلاس ) ثبت نام کنید .ضمنا بعد از انجام هر تغییری در برنامه توصیفی که انجام دادید حتما از منوی تسهیلات بروز آوری پایگاه را بزنید .


فرم الف - مشکل آمار


با ارسال به توصیفی نمرات نوبت اول پاک میشه   فرم الف - آموزش

حتما برای ارسال به توصیفی از آخرین نسخه برنامه استفاده کنید. برای تبدیل برنامه ای که دارید به آخرین نسخه گزینه بروزآوری را انتخاب نمایید.


فرم الف - بروزرسانی نسخه معلم